Klassieke Homeopathie Gezond in Balans!
Sinds enige tijd maak ik deel uit van het onderzoeks- en publicatieteam van het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie.
 
Als onderzoeksteam willen we dmv artikelen belangrijke aspecten van Klassieke Homeopathie belichten. Het uitgangspunt is om objectief, gedegen en goed onderbouwde artikelen te schrijven zodat we uitgaan van feiten in plaats van meningen, aannamen of speculeren.
 
Omdat er al veel publicaties zijn die zeer goed zijn, hebben we besloten om ook vertalingen van buitenlandse publicaties op te nemen.

Overzicht artikelen

Hieronder staat een lijst met artikelen over verschillende onderwerpen. We zullen in de loop van de tijd deze lijst blijven uitbreiden.

Het is niet geoorloofd om de artikelen te kopiëren of in welke vorm dan ook te publiceren op andere websites of andere vormen van publicaties. Indien je een stuk tekst uit een artikel wilt gebruiken, dan kan dit alleen met schriftelijke toestemming van de directie van het Opleidingscentrum voor Klassieke Homeopathie en mits je het stuk uit het artikel voorziet van een link naar het oorspronkelijke artikel op de website van het Opleidingscentrum voor Klassieke Homeopathie.

 

“Het continuüm als verenigde theorie van ziekten”

Dit artikel beschrijft hoe acute en chronische ziekten met elkaar verbonden zijn en hoe verschillende ziekten een samenhangend geheel vormen en in een logische volgorde verlopen. Tevens wordt in dit artikel duidelijk welke rol acute ziekten spelen bij chronische aandoeningen. Het is een Nederlandse vertaling van het artikel dat Prof. G. Vithoulkas heeft geschreven.

 

"De noodzaak voor de juiste volgorde van middelen"

Dit artikel beschrijft waarom het belangrijk is om homeopatische middelen in de juiste volgorde voor te schrijven. Het is een Nederlandse vertaling van het artikel dat Prof. G. Vithoulkas geschreven heeft en bevat een praktijkvoorbeeld om het principe te verduidelijken.

 

"Het vraagstuk van het 'constitutie'middel"

Dit artikel gaat over de term 'constitutiemiddel'. Het is een Nederlandse vertaling van het artikel dat Prof. G. Vithoulkas geschreven heeft om stil te staan bij wat deze term nu werkelijk betekent en wat voor functie het in de praktijk heeft.

 

"De noodzaak voor een innerlijke voorbereiding van de Homeopaat"

Een lezing gegeven op het eind van de 4-jarige opleiding op de 'International Acadamy of Classical Homeopathy' in Alonissos. Door Prof. G. Vithoulkas