Klassieke Homeopathie Gezond in Balans!
Hoe ziet een homeopathische behandeling eruit?

In de homeopathie behandelt men niet de ziekte, maar de zieke mens. Bij de behandeling staat de hele mens centraal, omdat alle verschijnselen en symptomen van de patiënt nooit los van elkaar kunnen worden gezien.

Tijdens een eerste consult wordt uitgebreid gezocht naar een homeopathische verklaring van het ontstaan en het verloop van de ziekten:

  •  Op de 1e plaats wordt de erfelijkheid in beeld gebracht: welke ziekten komen er in het voorgeslacht voor. Zit er een bepaalde tendens in het type ziekten? Welke aanleg heeft de patiënt mogelijk meegekregen? Zien we deze tendens bij de patiënt terug? (een ervaren homeopaat herkent de tendens aan diverse kleine details, het hoeft nog geen ziekte zijn)
  • Op de 2e plaats wordt nauwkeurig de ontwikkeling van de verschillende ziekten in het leven op een rij gezet en onderzocht of er een samenhang tussen bestaat. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de oorontstekingen als peuter, de verwijderde neusamandelen als kleuter, de buikpijnen voor spannende gebeurtenissen op school, het pesten op de middelbare school, de ziekte van pfeiffer op het HBO, de blaasontstekingen later, naar de spastische darm, de onzekerheid op het werk en van de koortslippen naar de herpes zoster later. Op het 1e zicht een willekeurige reeks van ziekten in de verschillende fasen van het leven. Maar voor een geschoolde homeopaat een herkenbare ontwikkeling van oppervlakkige naar ernstiger gezondheidsklachten in een kenmerkende reeks.
  • Op de 3e plaats wordt gekeken of persoonlijke omstandigheden tijdens het leven een rol spelen bij het ontwikkelen van en het type klachten. Zijn er ongelukken gebeurd, kon het kind zich goed ontwikkelen of speelde spanningen of soms zelfs geweld in de huiselijke omgeving een rol, hoe wordt er omgegaan met de eisen op het werk, is er sprake van veel verdriet, etc.
  • Op de 4e plaats wordt nauwkeurig gekeken naar de individuele verschijningsvormen van het klachten: wordt de ziekte erger of beter door kou of warmte, in de winter of de zomer, door regen of droogte,  is de patiënt kouwelijk of warmbloedig, verbetert de klacht door bewegen of juist door stilzitten,is het erger 's nachts of overdag, is de patiënt rustig of druk, angstig of juist onbevreesd, heeft hij of zij een hoge of lage pijndrempel, wat zijn de angsten, etc.   

Op basis van al deze gegevens wordt na afloop van het consult een homeopathische analyse gemaakt en homeopathische medicijnen voorgeschreven. Bij chronische ziekten zullen deze medicijnen langere tijd worden ingenomen en van tijd tot tijd worden aangepast of veranderd, al naar gelang de ontwikkelingen.

Een eerste consult zal dan ook al gauw anderhalf uur in beslag nemen. Deze tijd is nodig om een inventarisatie te maken van de gezondheidstoestand.

Daarna wordt een geneesmiddel gekozen op basis van alle verkregen symptomen en verschijnselen.

Vervolgconsulten

Bij acute klachten zien we vaak een snelle verbetering binnen enkele uren of dagen.

Als er geen sprake is van een acute situatie, wordt er na +/- een maand een nieuwe afspraak gemaakt. Dit gesprek duurt meestal een uur. Alle veranderingen worden op een rijtje gezet. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of u al dan niet goed op het middel heeft gereageerd. Tijdens dit vervolgconsult wordt bekeken of het middel nog eens moet worden herhaald, of een ander middel geïndiceerd is, of dat er moet worden gewacht omdat het middel nog steeds werkzaam is.

Tijdens een behandeling van chronische ziekten zal, met ups en downs, een duidelijke ontwikkeling naar een betere gezondheid zichtbaar worden, waarbij niet alleen de lichamelijke klachten verminderen, maar ook een algeheel welbevinden terug komt.

Vervolgconsulten vinden plaats zolang u nog niet voldoende bent hersteld en zolang er vooruitzichten zijn op verbetering.

Intakeformulier

Wanneer u voor een eerste consult komt, wil ik u vragen een intakeformulier in te vullen. U kunt hiervoor het formulier downloaden; voor kinderen en voor volwassenen.